​​​​​​​​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar

 Anh Dai su.jpg
Đại sứ LUẬN THÙY DƯƠNG


Thông tin cá nhân

Đại sứ Luận Thùy Dương sinh tại Hà Nội.

Bà có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Việt Nam năm 1986; Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế tại Đại học Sydney, Úc năm 1996; Tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010.

Bà đã lập gia đình và có hai con.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Sự nghiệp Ngoại giao

Từ năm 1991 – 2001: Chuyên viên, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Từ năm 2001 – 2004: Phó Trưởng Ban, Ban Nghiên cứu Đông Nam Á, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Từ năm 2004 – 2006: Trưởng Ban, Ban Nghiên cứu Đông Nam Á, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Từ năm 2006 – 2007: Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Từ năm 2007 – 2008: Phó Vụ trưởng, Học Viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Từ năm 2008 – 2010: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Từ năm 2010 – 2014: Tham tán, sau đó là Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Từ tháng 7/2014 – 2016: Vụ trưởng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Từ tháng 9/2016 – nay: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​