​​​​​​​​​

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar


ĐỊA CHỈ:

Đại sứ quán: Số 28-29 Đường Kyauk Kone, Quận Yankin, Yangon

                   Điện thoại: (+95-1) 3566 076

                   Fax: (+95-1) 3550220

                   Email: vnembmyr2012@gmail.com

Thương vụ: Số 9/A Pyi Htaung Su Lane (Union Lane), Đường Sayar San, Quận Bahan, Yangon

                   Điện thoại: +95-1-551817

Quân vụ:      Số 126-F, Đường Kabar Aye Pagoda, Quận Bahan, Yangon. 

                   Điện thoại: +95 96 96181818

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

Lý Quốc Tuấn

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

 

I. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

Nguyễn Đức Hóa, Tham tán (Văn phòng, Quản trị)

Điện thoại: (+95-1) 3566 076, máy lẻ 102

​​Nguyễn Hồng Quang, Tham tán (Các vấn đề chung)

Điện thoại: (+95-1) 3566 076, máy lẻ 108

Đặng Khánh Linh, Bí thư thứ nhất (Thông tin-Truyền thông)

Điện thoại: (+95-1) 83566 076, máy lẻ 104 

Nguyễn Văn Trình, Bí thư thứ nhất (Các vấn đề lãnh sự)

Điện thoại: (+95-1) 3566 076, máy lẻ 1110

Lê Quang Hưng, Bí thư thứ hai (Lễ tân, thư ký ĐS)

Điện thoại: (+95-1) 3566 076, máy lẻ 105 ​

Nguyễn Thu Hằng, Nhân viên

Điện thoại: (+95-1) 3566 076, máy lẻ 107 

Nguyễn Anh Tuấn, Nhân viên

Điện thoại: (+95-1) 3566 076, máy lẻ 106

 

II. PHÒNG THƯƠNG VỤ:

Nguyễn Đương Kiên, Văn phòng Thương vụ

Điện thoại: +95-9666225577;

Email: mm@moit.gov.vn;  

III. PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG:

Đại tá Nguyễn Thành Đồng, Tùy viên Quốc phòng

Thượng tá Đào Văn Duy, Phó Tùy viên Quốc phòng 

​Trung tá Nguyễn Quang Trung, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​