​​​​​​​​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar

 Anh DS.jpeg
Đại sứ LÝ QUỐC TUẤN

  • Họ và tên: Lý Quốc Tuấn
  • Năm sinh:1962
  • Học vấn: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế
  • Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình và có 02 con trai

​QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gianNghề nghiệp
1979-1984Sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam
1985-1991Công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam
1992-1993Trưởng Văn phòng liên lạc Việt Nam tại Hồng Công
1993-1997Phó Phòng Q​​uản lý xuất nhập cảnh, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
1997-2000Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
2000-2002Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam
2002-2006Công tác tại Văn phòng Bộ Ngoại giao
Trợ lý Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam 
2006-2008Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề chung, Ủy ban Quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài
2008-2011Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc
2011-2016Phó Cục trưởng, sau đó là Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam
2017-2019Đại sứ Việt Nam tại Philippines
2020-nayĐại sứ Việt Nam tại Myanmar  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​