​​​​​​​​​​​​Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar
Địa chỉ: 40 (A), Lane 1, Thiri Mingalar street, Kamaruyt Township, Yangon

Tel: (+95) 175 12279

​Fax: (+95) 175 35011


Email: vnembmyr2012@gmail.com
Website: vnembassy-yangon.mofa.gov.vn​​

 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​