​​​​​​​​​​

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar


ĐỊA CHỈ:

Đại sứ quán: 40 (A), Lane 1, Thiri Mingalar street, Kamaruyt Township​, Yangon​

                   Điện thoại: (+95) 175 12279

                   Fax: ((+95) 175 35011

                   Email: vnembmyr2012@gmail.com

Thương vụ: Số 9/A Pyi Htaung Su Lane (Union Lane), Đường Sayar San, Quận Bahan, Yangon

                   Điện thoại: +95-1-551817

Quân vụ:      Số 126-F, Đường Kabar Aye Pagoda, Quận Bahan, Yangon. 

                   Điện thoại: +95 96 96181818

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

H.E. Mr. Lý Quốc Tuấn

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

 

I. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

Lại Xuân Hoàng, Tham tán, Người Thứ 2 ĐSQ

​Nguyễn Hồng Quang, Tham tán

Đặng Khánh Linh, Bí thư thứ Nhất

Lê Quang Hưng, Bí thư thứ Nhất

Nguyễn Thị Phúc, Bí thư thứ Nhất

Trần Thế Bính, Nhân viên

Vũ Thị Hạnh, Nhân viên

II. PHÒNG THƯƠNG VỤ:

Nguyễn Đương Kiên, Văn phòng Thương vụ

Điện thoại: +95-9666225577;

Email: mm@moit.gov.vn;  

III. PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG:

Đại tá Nguyễn Thành Đồng, Tùy viên Quốc phòng

Đại tá Đào Văn Duy, Phó Tùy viên Quốc phòng 

Trung tá Đinh Xuân Mạnh, Phó Tùy viên Quốc phòng

​Thiếu tá Nguyễn Thái Dũng, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​