​​​​​​​Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar
Địa chỉ: Số 28-29 Đường Kyauk Kone, Quận  Yankin, Thành phố Yango​n
Điện thoại: (+95-1) 3566076
Fax: (+95-1) 355 ​​0220
Email: vnembmyr2012@gmail.com
Website: vnembassy-yangon.mofa.gov.vn​​

 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​